Vi översätter världar genom teckenspråk

Välkommen till

Elmera Tolkservice AB

I hjärtat av vår verksamhet ligger en passion för att översätta mer än bara ord. Vi erbjuder tolkar till döva, hörselskadade och dövblinda. Vi tolkar både på plats och distans främst i Stockholm men även i andra delar av landet.

Presentation av

Vilka är vi?

Välkommen till Elmera Tolkservice AB – ett passionerat team där vi inte översätter bara ord, utan världar genom teckenspråk. Hos oss är varje tecken en nyckel till förståelse och inkludering.

Stina Rosenblom

STINA ROSENBLOM

Ägare, auktoriserad teckenspråkstolk, dövblindtolk

Vad kan vi erbjuda för

Tjänster

Upptäck en värld av kommunikation med våra tjänster på Elmera Tolkservice AB. Vi erbjuder lösningar för att överbrygga språkbarriärer och främja inkluderande kommunikation.

Teckenspråkstolk

Dövblindtolk

Skrivtolk

Presentation av

Våra tolkar

Yvonne

IVONNE AROSENIUS      

Teckenspråk- och dövblindtolk

ENGLA JOHANSSON LÖNN

Teckenspråk- och dövblindtolk

Bild kommer inom kort

Alla namn kommer upp inom kort!

Behöver du tolk?

Ta kontakt med oss!

Har du frågor eller behöver våra tjänster? Tveka inte att kontakta Elmera Tolkservice AB. Vi är här för att skapa meningsfull kommunikation och hjälpa till på bästa möjliga sätt. Skriv till oss eller ring – din kontakt är viktig för oss!

070-3030788

stina@elmeratolk.se

Sociala medier